#7MONTHSWITHGOT7 <3

Lol~~~ when GOT7 70years old 😄😄😄😄😄😄😄

OMG 😂😂😂😂😂😂😂

Nhiều đêm suy tư không ngủ được, chợt giật mình nhận ra là mình chưa có một kế hoạch nào cho cuộc đời mình cả… Cứ để mọi thứ trôi qua theo kiểu bèo dạt mây trôi.
Một hôm nào đó nhất định phải ngồi lại, dành cả ngày để lập lại kế hoạch cho bản thân.
Từ ngày hôm sau, nhất định sẽ sống thật khác :).

Con gái lớn nhanh quá đi <3

tags:
#junior

Lol~~ :))))))))
#Junior #Junior #Junior #Junior ah~~~😂😂😂😂😂😂😂

tags:
#junior

Lol~~ :))))))))
#Junior #Junior #Junior #Junior ah~~~😂😂😂😂😂😂😂

tags:
#junior

Lol~~ :))))))))
#Junior #Junior #Junior #Junior ah~~~😂😂😂😂😂😂😂

Thèm trà sữa mà hổng ai mua cho mềnh :’( :’(

Càng trưởng thành, con người ta càng lo lắng nhiều thứ…